Topic:Combined Accomplishment of the Four Deities

From Shangpa Resource Center

ལྷ་བཞི་དྲིལ་སྒྲུབ།

Instructions

 • Lha bzhi'i zhal gdams
  ལྷ་བཞིའི་ཞལ་གདམས།
 • Manual

 • Lha bzhi dril sgrub khrid yig ye shes 'od 'phro (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
  དཔལ་ལྡན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་ལྷ་བཞི་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཡེ་ཤེས་འོད་འཕྲོ།
 • Practice

 • Dpal ldan shangs pa'i zab chos lha bzhi dril sgrub kyi nyams len mdor bsdus pa (Lobsang Chökyi Nyima)
  དཔལ་ལྡན་ཤངས་པའི་ཟབ་ཆོས་ལྷ་བཞི་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཉམས་ལེན་མདོར་བསྡུས་པ།
 • Lha bzhi dril sgrub kyi nyams len ye shes rang gsal (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
  དཔལ་ལྡན་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་ལྷ་བཞི་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ཡེ་ཤེས་རང་གསལ།
 • Praise

 • Lha bzhi bla ma dang lnga'i bstod pa
  ལྷ་བཞི་བླ་མ་དང་ལྔའི་བསྟོད་པ།
 • Story

 • Lha bzhi'i lo rgyus
  ལྷ་བཞིའི་ལོ་རྒྱུས་གཉིས།