Topic:Guru yoga

From Shangpa Resource Center

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

  • Bla ma'i rnal 'byor byin brlab char 'bebs (Kalu Dorjé Chang)
    བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་བརླབ་ཆར་འབེབས།
  • Thang stong rgyal pos rdo rje 'chang la dngos su gsan pa'i bla ma'i rnal 'byor (Thangtong Gyelpo)
    སྒྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོས་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་དངོས་སུ་གསན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།