Topic:Lojong

From Shangpa Resource Center

བློ་སྦྱོང་།

Prayer

  • Bzang spyod smon lam (Kalu Dorjé Chang)
    བཟང་སྤྱོད་སོགས་སྨོན་ལམ་གདབ་པའི་ཐབས་གཞན་ཕན་ཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱལ།