Topic:Manjushri

From Shangpa Resource Center

འཇམ་དཔལ་དབྱངས།

Instructions

 • Bla ma shangs pa'i gdams pa 'jam dpal rgya lugs (Khyungpo Neljor)
  བླ་མ་ཤངས་པའི་གདམས་པ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་ལུགས།
 • Practice

 • Gdams pa 'jam dpal rgya lugs kyi nyams len yon tan mtha' yas (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
  མཁས་གྲུབ་ཤངས་པའི་གདམས་པ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་ལུགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས།
 • Prayer

 • Mtshan brjod smon lam
  མཚན་བརྗོད་སྨོན་ལམ།
 • Sadhana

 • RA ga a s+ya mdzad pa'i 'jam dpal gyi sgrub thabs (Karma Chagmé)
  མཁས་གྲུབ་རཱ་ག་ཨ་སྱས་མཛད་པའི་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྨོང་པ་མུན་སེལ་བླ་མ་པདྨ་ཕྲིན་ལས་ལ་སྩལ་བ།
 • Various

 • Mtshan brjod
  རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ།