Topic:Torma offering

From Shangpa Resource Center

གཏོར་འབུལ།

  • Gtor 'bul rig 'dzin dga' ston (Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé)
    རྩ་གསུམ་ཆོས་སྐྱོང་དང་བཅས་པ་ལ་གཏོར་འབུལ་གྱི་རིམ་པ་ཁྱེར་བདེ་རིག་འཛིན་དགའ་སྟོན།
  • Mkha' 'gro spyi'i gtor 'bul
    མཁའ་འགྲོ་སྤྱིའི་གཏོར་འབུལ།
  • Tshogs mchod (bgegs gtor)
    བགེགས་གཏོར