Topic:Yantra

From Shangpa Resource Center

འཁྲུལ་འཁོར།

Commentary

 • Ni gu'i 'khrul 'khor rtsa 'grel (Jetsün Taranatha)
  ནི་གུའི་འཁྲུལ་འཁོར་རྩ་འགྲེལ།
 • Instructions

 • Ni gu ma'i zhal gdams kyi skor gyi lus sbyong (byams pa rin bzang)
  ནཻ་གུ་མའི་ཞལ་གདམས་ཀྱི་སྐོར་གྱི་ལུས་སྦྱོང་།
 • Root text

 • Rtsa brkyang bskum (Niguma)
  བརྒྱང་བསྐུམ།
 • Rtsa kha 'byed pa (Niguma)
  རྩ་ཁ་འབྱེད་པ།
 • Rtsa mdud 'grol ba (Niguma)
  རྩ་མདུད་འགྲོལ་བ།
 • Rtsa sgor lung 'don (Niguma)
  རླུང་འདོན།
 • Thabs lam bsgom pa'i rnal 'byor (Niguma)
  ཐབས་ལམ་བསྒོམ་པའི་རྣལ་འབྱོར།
 • Thabs lam gtum mo (Niguma)
  ཐབས་ལམ་གཏུམ་མོ།