Topic:Sukhavati prayer

From Shangpa Resource Center

བདེ་སྨོན།

 • Bde smon sprul sku mi 'gyur rdo rje'i gter ma (Mingyur Dorjé)
  སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་གཏེར་མ།
 • Dol po'i bde smon (Dolpopa Sherab Gyaltsen)
  བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བ་འཛིན་པའི་སྨོན་ལམ།
 • Rnam dag bde chen zhing gi smon lam (Karma Chagmé)
  མཁས་གྲུབ་རཱ་ག་ཨ་སྱས་མཛད་པའི་རྣམ་དག་བདེ་ཆེན་ཞིང་གི་སྨོན་ལམ།
 • Smon lam bsdus pa (Mingyur Dorjé)
  སྨོན་ལམ་བསྡུས་པ།