Ngawang Chöpel

From Shangpa Resource Center
Resource ID P330
Date of Birth 1788 Date of Death 1865
External links BDRC P8930
BDRC P3JM19

Name Variants

ngag dbang chos 'phel
gtsang chen rdo rje slob dpon 1

Teachers

Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé
Lobsang Thutop
Könchok Jigmé Namgyel

Students

Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé
Norbu Zangpo
Orgyen jigmé Chökyi Wangpo

Associated Places

Notes

Received the Shangpa teachings from Lobsang Thutop in Takten.

W1KG26279: གཙང་ཆེན་གྱི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དང་པོ་ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་ཇོ་ནང་དུ་སྐུ་ཞབས་སྤོ་ར་བའི་དྲུང་ནས་ནི་གུའི་ཆོས་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས་ཉམས་ལེན་ཤར་རྒྱུག་མཛད་ལ། གཙང་ཆེན་བླ་མ་དགོངས་པ་རྫོགས་རྗེས་ལོ་གསུམ་རིང་ནི་གུའི་ཟབ་ལམ་ཉམས་བཞེས་དང་བཅས་རིམ་བཞིན་གཙང་པའི་གདན་ས་མཛད་དེ་རབ་འབྱམས་པ་ངག་དབང་མཁས་བཙུན་སོགས་འདུས་པ་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ལ་ནི་གུའི་དབང་བཀའ་ཆ་ཚང་བསྩལ། ལྷག་པར་རྫོགས་ཆེན་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལམ་གོའི་བླ་མ་རབ་རྒྱས་སོགས་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་གྱི་བླ་མ་རྣམས་ལ་ཡང་ནི་གུའི་ཟབ་བཀའ་ཆ་ཚང་བསྩལ།